Metsänhoito pienmetsäkoneella

Talouslähtöisen metsänhoidon tarkoituksena on kasvattaa  korkeaa kuutiohintaa tuottavaa puutavaraa mahdollisimman  paljon  matalalla kustannuksella. Käytännössä tavoitteena on tuottaa tehokkaasti tukkeja.

Tukkeja voidaan tuottaa joko jaksollisella kasvatuksella tai jatkuvalla kasvatuksella. Jatksollisessa kasvatuksessa metsään mennään heti uudistushakkuun jälkeen istuttamaan taimet, taimikoita käydään hoitamassa raivaussahalla, harvennukset hoidetaan ajallaan ja  metsistä hoidetaan ravinnepuutokset lannoittamalla.

Metsässä käydään monta kertaa puustokierron aikana, välillä metsään viedään tavaraa ja välillä sieltä tuodaan puutavaraa pois.

Jaksollisen metsänhoidon vaihtoehtona on jatkuva kasvatus. Jatkuvassa kasvatuksessa metsästä käydään noutamassa suuret rahapuut ja jätetään käsvamaan pienemmän puut kohti arvokkaampaa kokoa.

Kun energia- ja ensiharvennukset hoidetaan moottorisahalla ja pienellä metsäkoneella hakkuujäljestä tulee tasaista eikä maastoon jää puuston kasvualaa vieviä ajouria.   Koneellisen ensiharvennuksen jälkeen ajourat vievät yli 20% metsän pinta-alasta.

Pienen metsäkoneen kanssa suoritettujen ensiharvennuksien jälkeen  metsä saa kasvaa tasaisena tukkipuuta tuottavaan vaiheeseen.  Pienellä metsäkoneella voi tehdä metsänhoidossa muutakin kuin ajaa puita harvennuksien jälkeen metsästä. Pienellä metsäkoneella voi

 • kuljettaa taimia, eväitä ja istustusvälineitä uudistusaloille
 • kulkea raivaamaan metsiä
 • pitää alueen kulkureitistöä kunnossa
 • kuljettaa ja levittää metsälannotteita
 • käydä noutamassa metsästä tuulenkaadot ja muut tukit ilman ylimääräisien puiden kaatamista

Oma hydraulisella nosturilla varustettu metsäkone on hyvä yleistyökalu, jonka kätevyyden käsittää vasta kun pääsee käyttämään omaa konetta.

Tein pienmetsäkoneen hyötykäytöstä alasivuja. Sivut on helpointa lukea järjestyksessä painamalla sivujen alalaidassa olevaa linkkiä seuraavaan juttuun tai sitten seuraamalla valikkoja. Jutut:

 1. Taimien kuljettaminen istutuskohteelle
 2. Metsänhoitotöihin kulkeminen
 3. Suurien metsäkoneiden haasteet ensiharvennuksilla
 4. Ajouraton ensiharvennus
 5. Tuulenkaatojen noutaminen metsästä
 6. Jatkuvakasvatus – nouda rahapuut metsästä
 7. Ammattilaiset: Tontti- ja puistopuiden korjaaminen pihoista pinoihin
 8. Saaripuiden hakkuut kevyellä kalustolla
 9. Ylispuiden kaataminen taimikosta
 10. Metsän kulkureittien kunnossapito
 11. Metsälannoitus pienmetsäkoneella
 12. Vaihtoehtoja pienmetsäkoneeksi
 13. Pienmetsäkoneen taloudellinen kannattavuus

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu julkaisi vuonna 2014 kevyiden metsäkoneiden käytöstä oppaan metsänomistajille. Opas on mönkijäpainotteinen, mutta soveltuu myös varsinaisien metsäkäyttöön tarkoitettujen pienmetsäkoneiden käyttöön. Minkä voi ehkä tehdä mönkijällä, voi tehdä varmasti pienmetsäkoneella.

Kirjoitin aihepiireittäin alasivuja. Ensiksi kuljetetaan taimia uudistusalalle.