Pienmetsäkoneen taloudellinen kannattavuus

Jokaiselle asiakkaalle sopivan euromääräisen tuottavuuden laskeminen on tuntematta asiakkaan tilannetta tarkasti on mahdotonta. Pienen metsäkoneen antama tuotto syntyy monesta paikasta, pelkän ensiharvennuksen ajon tehostumisen laskenta jättää varsinaiset tuotot piiloon.

Pienmetsäkoneen suurin tuotto syntyy toiminnan tukiessa ja tehostaessa tukkipuun kasvatusta:

  • Metsät uudistetaan tehokkaasti tuomalla taimet istutuspaikkojen lähelle. Taimilaatikoiden kantaminen ei edistä puiden kasvua.
  • Taimikot tulevat hoidettua raivaussahalla kun aika ja energia ei kulu kohteelle siirtymiseen
  • Ensiharvennukset hoidetaan metsän ehdoilla odottamatta suuria yhtenäisiä leimikoita. Myös pienet kuviot  hoidetaan aikataulussa.
  • Ensiharvennuksella ei kaadeta tulevia tukkirunkoja vaan metsä kasvatetaan täytenä toiseen harvennukseen
  • Ensiharvennuksella jätetään metsään kasvamaan parhaimmat kasvatettaat puut tasaisin välimatkoin.
  • Metsien lannoitukset hoidetaan jokaisella kuviolla oikeaan aikaan. Ei odotella suurempia yhtenäisiä alueita vaan hoidetaan hommat heti
  • Toisella harvennuksella saadaan runsas tukkisato metsäkoneen kaataessa hyvälaatuisia runkoja ajourilta
  • Uudistushakkuu tulee aktiivisen metsänhoidon takia vuosia aikaisemmin ja kaadettava puusto on hyvä laatuista

Kokonaisuudessa pienen metsäkoneen tuotto syntyy metsänhoidon tehostumisesta. Näkyvin tuotto syntyy ensiharvennuksilla puita ajettaessa, mutta tämä tuotto on vain pieni osa varsinaisesta taloudellisesta tuotosta.

Saat tehtyä samassa ajassa paljon enemmän metsänkasvua edistäviä töitä kun et tuhlaa aikaasi metsän kannalta turhaan kantamiseen ja siirtyilemiseen. Tehokkaalla koneella työ on mukavampi tehdä ja sujuu joutuisammin.

Tukkeja voidaan käydään noutamassa myös taimikoiden päältä sekä jatkuvaan kasvatukseen sopivista kohteista. Molemmista kohteista saa tuotua tukit tienlaitaan pinoihin pienellä metsäkoneella tuhoamatta kasvatettavaa metsää.

Talousmetsänkasvatuksessa aika on rahaa. Uudistamalla metsät nopeasti ja pitämällä metsät jatkuvasti hyvässä kasvussa saavutetaan hyvä taloudellinen tulos.

Oma pienmetsäkone helpottaa metsänkasvatusta.  Hoitotoimet ja hakkuut tulevat hoidettua  ajoissa ja metsäpysyy kovassa kasvussa.