Taimien kuljettaminen istutuskohteelle

Taimien istuttaminen pottiputkella on nopeaa puuha kunhan taimet on saatu istutuspaikan lähelle. Taimilaatikoiden jäädessä uudistusalalta kauemmaksi, kuluu työaika istutuksen sijasta taimilaatikoiden kantamiseen.

Pienellä metsäkoneella saa taimilaatikot ja istuttajien eväät kuljetettua helposti istutuspaikkojen lähelle. Aika ei kulu hukkaan kantamiseen vaan menee hyödyksi istutuksella.

Istuttaminen on mukavampaa puuhaa kuin laatikoiden kantaminen. puuhaa, istutustalkoisiin saa huomattavasti helpommin ihmisiä mukaan kun talkoiden päätehtävä ei ole taimilaatikoiden kantaminen metsässä kohti uudistusalaa.

Istuttamisen jälkeen metsä saa jäädä muutamaksi vuodeksi rauhassa kasvamaan. Seuraalla sivulla metsään huristellaan hoitamaan taimikkoa.