Tukkikokoisen puiden kuljettaminen

Tuulenkaato puiden korjaaminen metsästä

Myrskytuulet kaatavat puita. Kaatuneet ja vaurioituneet puut eivät kykene taistelemaan metsätuholaisia vastaan. Metsätuholaisista yleisimpiä ovat kirjanpainajat jotka iskeytyvät joukkovoimalla heikentyneiden kuusien kimppuun ja tappavat lopulta puun katkaistuaan kuoren alla kulkevat vesikanavat. 

Iskettyään ensiksi heikentyneisiin puihin lisääntymään,  kirjanpainajakanta vahvistuu ja pystyy iskemään entistä suuremman joukon voimalla myös terveempien kuusien kimppuun. Metsänomistajan tappiot kasvavat pelkistä kaatuneista puista myös pystyyn kuoleviin puihin.

Tuulenkaadot kannattaa korjata metsästä pois edes polttopuuksi.

Logbullettiin voi ostaa lisävarusteena vinssin jolla tuulenkaadot ja muut puut saa vedettyä helposti vaikeammastakin paikasta helpommalle paikalle.

Tuulenkaatojen poistaminen ei ole pelkästään metsänomistajasta riippuvaista. Laki metsätuhojen torjunnasta määrittää

Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kuusipuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä, puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 10 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa säädettyihin määräaikoihin mennessä.

Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 20 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kaarnoittuneita mäntypuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä, puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 20 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä.

Lakirajat ovat metsätuholaisten näkökulmasta helppoja. Myös lakirajoja alemmat määrät kannattaa käydä noutamassa pois ennen kuin puut lahoavat käyttökelvottomiksi.

Jatkuvakasvatus – nouda rahapuut metsästä

Jatkuvalla kasvatuksella tarkoitetaan metsänkasvatusta jossa puusto pyritään pitämään mahdollisimman pitkään peitteisenä. Jatkuvan kasvatuksen hakkuissa on tärkeää, että seuraava puusukupolvi säilyy kasvatuskelpoisena  puiden korjaamisessa.

Omalla pienellä metsäkoneella toimiessa jatkuva kasvatus helpottuu. Puita voi käydä noutamassa samalla tapaa kuin hevosaikaan tarpeen mukaisesti. Kuvion kaikkia puita ei tarvitse käytä noutamassa kerralla vaan pelkästään tarpeen mukaisia suurempi puita.

Tyypillisin jatkuvan kasvatuksen kohde on aliskasvuskuusikon hyödyntäminen koivikon alapuolelta. Suurella koneella toimiessa syntyy aluskasvus kuusikkoon koko kiertoajan näkyviä vaurioita.

Tontti- ja puistopuiden korjaaminen pihoista pinoihin

Logbulletin asiakaskunta jakautuu aktiivisen metsäharrastajien ja metsäpalveluyrittäjien kesken.  Tyypillinen metsäpalveluyrittäjän työkohde pienen metsäkoneen kanssa on tontti – ja puistopuiden kaataminen. Pienellä metsäkoneella ei kannata lähteä urakoimaan suuria uudistushakkuita tai vastaavia kohteita joilla koneen pieni koko ei anna kustannus- tai muuta hyötyä.

Pienen metsäkoneen kanssa toimiessa pihapuiden kaataja pystyy hoitamaan koko tehtävän parhaimmillaan saman päivän aikana. Kevyt metsäkone tulee autotrailerilla mukana työkohteelle jolloin puut voi ajaa asiakkaan toivomaan paikkaan heti kaatamisen jälkeen.

Pienien metsäkoneiden etuna pihoissa toimiessa on mahtuminen ahtaampiinkin väleihin. Logbulletin kaltaisilla kahteen suuntaan ajattavilla koneilla lisäetuna mönkijöihin ja muihin kärryllisiin laitteisiin nähden on vielä pistotyyppinen työskentely. Logbullet ei tarvitse kääntöpaikkaa.

Oman ajokoneen kanssa toimisessa perinteiseen alihankkijan käyttämiseen nähden on merkittävänä etuna laskuttamisen nopeus. Kun koko tehtävä on hoidettu voi asiakkaalle lähettää laskun. Ei tarvitse jäädä odottamaan alihankkijan tekemää puiden ajamista. Ja maksella alihankkijalle laskuja.

Loppuasiakkaan kannalta pienen metsäkoneen käyttäminen on hyvä asia. Työ tulee suoritettua lyhyessä ajassa ilman suuria maastovaurioita.

Ylispuiden kaataminen taimikosta

Metsänhoidossa jää aina välillä joko tahallaan tai vahingossa taimikon päälle ylispuita. Ylispuut ovat edellisen puusukupolven puita jotka on jätetty taimikon päälle joko antamaan suojaa (=verhopuusto) tai siementämään seuraavaa puusukupolvea.

Siemenpuiden poistaminen jää helpolla suorittamatta. Muutaman rungon noutamien ei ole metsäyhtiöiden kannalta hyvää liiketoimintaa.

Jos puiden alla oleva taimikko ehtii varttumaan polvea suuremmaksi, ei puita kannata noutaa metsästä enää suurella metsäkoneella. Metsäkone tallaa metsään puulta puulle ajourat jotka näkyvät kuvion puustossa koko kiertoajan.

Puut saa noudettua  taimikosta siististi moottorisahan avulla. Puut kaadetaan hallitusti mieluusti toisian päin (=> pehmentää kaatumista ja kartii oksia ennen maahan osumista) ja viedään taimikosta pois jättämättä suurempia jälkiä.

Osa puista voidaan vinssata pienmetsäkoneen vinssillä parempaan paikkaan josta se on helppoa nostaa metsäkoneen kyytiin hydraulisella nosturilla.

Seuraavalla sivulla tehdään hakkuita saarissa. Pienellä koneella jättiläiskoneille mahdottomat kohteet muuttuvat korjuukelpoisiksi.