Företaget och grundaren

Miniskotaren Logbullet tillverkas av Porttivuori Oy grundat av entreprenör Pekka Syvänen. Företaget tillverkar främst Logbullet-skotare.

Jag, Pekka Syvänen, har magisterutbildning i ingenjörsvetenskap med inriktning på maskinteknik. 2004 utexaminerades jag från Tekniska högskolan i Helsingfors där jag studerade maskinteknik.
Redan före universitetet hade jag olika jobb inom maskinindustrin.
Oavsett universitetsstudierna var det projekteringen av Logbullet som blev mitt egentliga examensarbete i maskinteknik. När maskinen kom i rörelse för första gången var det ett av de mest gripande ögonblicken i mitt liv. Man kan säga att jag först då firade slutet på mina studier i
maskinteknik.
Bland annat har jag sedan 2011 skrivit den skogsrelaterade bloggen puuntuottaja.com under pseudonymen „Paavo Puuntuottaja“. Jag började blogga anonymt för att hålla arbetet och hobbyn
isär. Arbetet gav mig lön medan hobbyn bara krävde pengar.
När jag började med bloggen trodde jag aldrig att jag skulle komma att grunda ett företag inom skogsbranschen. Men fyra år senare möttes arbetet och hobbyn i Logbullet.

Vad gäller skogsbruk så har jag yrkesbevis som skogsbrukare och tillhörande naturskyddskort. Jag har aktivt arbetat med skogsbruk på min skogsmark. I framtiden kommer jag att fortsätta med skogsarbete och miniskotaren Logbullet gör arbetet allt mer effektivt. Du är välkommen att köpa Dig en egen Logbullet.

Chainsaw_Spruce_FirstThinning