Företaget och grundaren

Logbullet tillverkas av Porttivuori Oy. Jag, Entreprenören Pekka Syvänen, har civilingenjörsexamen från institutionen för maskinteknik. Jag tog examen från Helsingfors tekniska universitet Institutionen för maskinteknik 2004. Jag var redan innan universitetet avslutade arbetsmaskinsindustrin i olika befattningar.

Trots den formella examen, Logbullet planeringsarbete för mig själva maskindesignakademin. Rörelsen av maskinen för första gången på egen hand var en av de finaste ögonblicken i mitt liv. Evenemanget var en riktig examensfest i maskinkonstruktionen.

Jag har bland annat skrivit verk från 2011 upp till skogen på bloggen puuntuottaja.com i den finska pseudonymen ”Paavo Woodproducer”. Jag började skriva en blogg anonymt för att fortsätta jobba och hålla på med självisolering. Jag fick arbetslön och bara hobbykostnader. Äntligen, efter fyra år av hobby och mitt arbete stött på i form av Logbullet.

Chainsaw_Spruce_FirstThinning

Från skogens sida har jag avlagt skogsentreprenörsexamen och tillhörande naturvårdskort. Jag har gjort ett aktivt skogsvårdsarbete i vår egen skogsfastighet.
Och jag kommer att fortsätta göra skogsarbetet ännu effektivare med Logbullet.