Byggd för skogen

Utgångspunkten vid projektering av Logbullet var dess lämplighet för skogen. Maskinen är inte bara avsedd för vägtrafik. Den känner sig hemma såväl på skogsvägar som i skogen. Logbullet kör lätt både framåt och bakåt.

Logbullet är avsedd för transport av pappers- och brännved men kranen på Logbullet klarar även av att lyfta stockar. För transport av längre stammar kan maskinens transportdel förlängas med en förlängning som levereras som tillval.
Logbullets hytt och vagn tiltar fritt och separat. Fri tiltning är viktig av säkerhetsskäl. Hytten kommer inte att välta om vagnen välter. Under lastning hålls vagnen upprätt av stödhjulen på sidorna.
Logbullet får lätt plats mellan träden i skogen. T ex röjning av vindfälle och skogsgödsling kräver inga specialvägar. Vid röjning av vindfälle skulle det vara löjligt att behöva fälla kvarvarande träd
för att hugga upp en gata.
Logbullets markfrigång är 40 cm. Markfrigången avser inte bara en smal zon i mitten av maskinen utan omfattar ett så brett område som möjligt för lättare körning över stubbar och stenar.