Byggd för skogen

Logbullet är hemma på skogsstigar och i skogen och skickar stockar och skogsutrustning. Logbullet går framåt och bakåt med lätt joggingtakt.

Logbullet-kran kan lyfta träd i stockstorlek. Maskinens lastutrymme kan fortsätta för längre träd som transporterar lastutrymme med den valfria förlängningen.

Logbullet hytt och trailer svänger fritt och oberoende. Free swing är en viktig säkerhetsfaktor. När vagnen välter av misstag ingår inte hyttkrockar. Vid lastning stöds trailern av hydrauliskt manövrerade stödben.

Logbullet är tillräckligt smal för att färdas mellan träden i skogen. När du samlar träd som fallit på grund av hård vind behöver du inte hugga ner extra träd. Att klippa extra träd på grund av att samla träd verkar vara en lite absurd aktivitet.

Logbullet markfrigång på 40 cm (~1’4”). Röjning är inte bara i ett litet område mitt i maskinen, utan som ett stort område för att underlätta överkörning av stubbar och små stenar.