Lönsam

Maskinens komponenter utgörs av standarddetaljer av kända tillverkare. Detaljerna finns väl tillgängliga både idag och i fortsättningen. Komponenter som är likvärdiga med dessa av Logbullet
används vid många maskiner i samma storleksklass. Den kombinerade funktionen av likvärdiga detaljer och likvärdig teknik har kontrollerats vid hundratusentals tillfällen överallt i världen.
Motorn är en bränslesnål dieselmotor.
Logbullet använder sig av hydraulik med sluten krets. Hydrauloljan leds mellan pumpen och drivenheten utan att hamna i hydraultanken. Denna metod är mer effektiv jämfört med en öppen krets som avger mycket onödigt värme.
Maskinen är lätt och har lagom mått. Den kan transporteras mellan olika arbetsområden på ett vanligt bilsläp utan att behöva någon specialtrailer. Maskinen får plats i ett vanligt garage så inget separat väderskydd behöver byggas.