Lättanvänd

Logbullet styrs av handtaget på sidan av bänken. Maskinen rör sig framåt och bakåt genom att trycka på handtaget genom att dra i handtaget. Vridning sker genom att vrida handtaget på sidan.

Du kan köra Logbullet lika lätt som framåt än bakåt. Denna funktion är viktig i skogen. Maskinen behöver inte vändas runt i trånga utrymmen. Maskinen kan lätt springa ut ur skogen längs samma spår som den har gått.

Logbullet bänk vänder 180 grader. Kranen kan användas bekvämt när du sitter i bra position på bänken. Du kan flytta maskinen från lastpunkt till lastpunkt i samma sittposition. Lätt att använda lastaren påskyndar transporten av stockarna.