Lönsam

Logbullets hydrauliska och andra komponenter är standardkomponenter från välkända tillverkare. Tillgången på delar är god, nu och i framtiden. Liknande komponenter används i ett antal maskiner av samma storlek.

Logbullet-motorn är en liten dieselmotor. Att ha en bra dieselmotor håller nere driftskostnaderna. Logbullet använder hydrostatiskt drivsystem. I hydrostatisk drivning cirkulerar hydraulolja mellan hydraulpump och drivmotorer utan att besöka hydraultanken. Metoden producerar mindre spillvärme än traditionella öppna kretssystem. Du slösar inte energi bara för att värma upp hydrauloljan.

LogbulletTrailerilla

Logbullet miniskotare är lätt och lagom stor. Transport av maskinen mellan arbetsplatserna sker med en vanlig flakvagn. Maskinen kan rymma en vanlig bil i garaget, så att maskinen inte behöver bygga en stor maskin för skydd.