Lättanvänd

Logbullet styrs med hjälp av en styrspak bredvid sätet. Tryck bara fram spaken för att köra framåt och dra den bakåt för att backa. Maskinen vänder när spaken förs åt sidan.
Logbullet kan lätt köras både framåt och bakåt. Detta är viktigt i skogen. Man behöver inte vända om maskinen i trånga ställen utan kan helt enkelt köra ut ur skogen längs samma väg som man
körde in på.
Logbullets säte kan vridas 180 grader så att man sitter bekvämt under arbete med kranen och kör maskinen mellan olika lastningsställen i samma ställning. Enkel lastning möjliggör snabbare transport av virke. Enligt data ur projektet för lätta skogsmaskiner av Jyväskylä yrkesskola och institutet för arbetseffektivitet tar på- och nedlastning 70% av arbetstiden i skogen.