Bakgrunden

Logbullet växte fram ur behovet av ett transportfordon som skulle passa i skogen. I november 2011 skrev jag ett inlägg om lättare transportfordon i min skogsrelaterade blogg puuntuottaja.com.

Vi behövde ett skogsanpassat transportfordon för vår skog. En liten skotare skulle ha varit det mest attraktiva valet men den hade vi inte råd med. Inlägget inkluderade ett stycke som ledde fram till utarbetandet av Logbullet: Jag har svårt att se hur köpet av en maskin egentligen kan löna sig. Om priset var 25 000 euro tillverkaren få tillräckligt med vinst och det kunde finnas kunder som skulle välja att köpa maskinen.

Småskaliga maskiner är ett intressant alternativ men vid dagens prisnivå är det svårt att hitta argument för köpet. Inlägget skrevs medan jag fortfarande hade ett lönejobb och saknade någon konkret plan att bli
entreprenör. Det tog fyra år från blogginlägget till en färdig maskin år 2015. Priset på maskinen har ökat genom åren jämfört med den planerade kostnaden (inkl moms) och maskinen har genomgått förbättringar. Dessutom har det gått åtskilliga år sedan 2011.
Jag började med projektet med öppet sinne och den enda målsättningen var att utarbeta ett terränggående transportfordon för skogen som skulle passa för transport av timmer. Maskinen kunde ha blivit helt annorlunda än den slutgiltiga versionen. Efter att ha provat många tekniska alternativ är jag nöjd med resultatet.
I projekteringsstadiet hade maskinen inget namn. Jag tycker att det är bäst att ge barnet ett namn när det är fött och man känner dess karaktär bättre. Jag och frun kom på namnet Logbullet under en promenad. Vi var ute och promenerade och diskuterade olika namn för maskinen, och jag
kontrollerade i telefonen om adressen .com för dessa namnförslag var ledig.
Namnet Logbullet föddes ur ett skämt. Min fru föreslog „Logmullet“ som namnet för maskinen (eng. stock + hockeyfrilla som ger en rolig fonetisk kombination när man översätter orden till finska). Namnet passade knappast men det gav idén till namnet „Logbullet“ (eng. stock + kula).
Lyckligtvis var webbadressen Logbullet.com ledig och Google-sökningen hittade inga produkter med namnet Logbullet i världen. Jag sa till frun att vi hade hittat namnet för maskinen.
Historien av Logbullet fortsätter i framtiden i alla aktiva skogsägares skogar. Vi hoppas att maskinen bringar nytta och glädje till alla förutom oss.