Lihtne kasutada

Logbulleti juhtimiseks kasutatakse istme kõrval olevat käepidet. Käepideme edasi lükkamisel liigub masin edasisuunas ja tagasi tõmbamisel tagasisuunas. Keerata saab kangi kallutamisel küljele.

Logbullet suudab sõita hõlpsasti edasi- ja tagasisuunas. See omadus on metsas oluline. Kitsastes kohtades ei ole vaja masinat ringi keerata, vaid sellega võib lihtsalt sõita metsast välja mööda sama
teed nagu sisenedeski.
Logbulleti istet saab keerata 180 kraadi, et kasutada kraanat mugavalt istudes ning samas asendis saab juhtida ka masinat ühest laadimiskohast teise.

Lihtne pealelaadimine muudab puude väljaveo
kiiremaks. Jyväskylä kutsekooli ja töötõhususe instituudi kergete metsamasinate projekti andmetel kulub peale- ja mahalaadimisele 70% metsas kuluvast tööajast.