Lugu

Logbullet sündis vajadusest metsakõlbuliku veovahen di järele.
Novembris 2011 kirjutasin oma metsateemalisse blogisse
puuntuottaja.com jutu kergemate veovahendite kohta. Meie metsa jaoks oli vaja mingisugust metsa kõlbulikku veovahendit. Väike
veotraktor oleks olnud kõige põnevam valik, kuid me il ei jätkunud selle jaoks raha. Kirjutasin sissekandesse lõigu, mis viis Logbulleti sünnini:
Mul on keeruline mõista, kuidas masina ostmine saab
ennast tegelikult ära tasuda. Kui hind oleks 25 000 eurot koos käibemaksuga, siis jää ks tootjale veel piisavalt kasumit ja
ehk mõni klient isegi ostaks selle masina. Väikemas
inad on põnev valik, kuid praeguse hinnataseme juures on keeruline põhjendada nende os tmise mõistlikkust.
Selle postituse tegin siis, kui olin veel palgatööl
ilma suurema plaanita hakata ise ettevõtjaks.
Blogipostituse kirjutamisest läks neli aastat masin
a valmimiseni aastal 2015.
Masina hind on tõusnud võrreldes planeeritud maksum
usega (koos käibemaksuga) aastate jooksul ja seda on täiustatud. Lisaks on ka aastast 2011 ju ba päris mitu aastat möödas.
Lähenesin projekteerimisele avatud mõtteviisiga ja ainus eesmärk oli luua maastikukõlbulik puidu veoks sobilik metsaveok. Masin oleks võinud tulla k a hoopis teistsugune kui lõplik versioon. Olles läbi käinud palju tehnilisi alternatiive, olen saavutatud lõpptulemusega rahul.
Projekti etapis ei olnud masinal veel nime. Minu arvates tuleb lapsele anda nimi pärast sündi, kuijuba on võimalik tutvuda tema iseloomuga.
Logbullet i nimeni jõudsime koos abikaasaga jalutuskäigul. Kõndimise ajal pakkusime masinale er inevaid nimesid ja mina kontrollisin telefoni abil, kas nende nimeideede .com aadress on vaba. Logbulleti nimi sai alguse ühest naljast. Mu abikaa sa pakkus masina nimeks „Logmullet“ (ingl kpalk + pika tagaosaga soeng, mis soome keelde tõlki des moodustab foneetiliselt naljaka kombinatsiooni). See nimi küll ei sobinud, kuid see andis suuna nime „Logbullet“ (ingl k palk +kuul) sünniks. Õnneks oli Logbullet.com võrguaadress veel vaba ja Google’i otsing ei leidnud maailmast Logbulleti-nimelisi tooteid. Ütlesin abik aasale, et masina nimi on leitud.
Logbulleti lugu jätkub tulevikus kõigi aktiivsete metsaomanike metsades. Loodetavasti on masinkasulik ja rõõmustab ka kõiki teisi