Logbullet

Logbullet är utmärkt såväl för skotning av vindfälle som för uttransport av material från första gallring och brännved till vägkanten. Logbullet kan t ex användas för att transportera plantor till planteringsområden i skogen, gödsel till områden som ska gödslas eller en röjsåg till ungskogen som behöver skötsel. Logbullet är en miniskotare för skogsägare, parkskötare och leverantörer av skogsbrukstjänster.

Logbullet är en lättanvänd och tekniskt enkel maskin avsedd för skogsarbete, den har ingen känslig elektronik eller andra sådana detaljer som lätt kan gå sönder i skogen.

Logbullet är ett 1,5 meter brett och 5 meter långt fordon med bra terrängkapacitet. Logbullet är tillräckligt lätt för att transporteras t ex med ett släp kopplat till en paketbil. Logbullet kan transporteras utan någon kostsam trailer eller lastbil.

Logbullet 8×8 är försedda med en 3,8 meters Farma-lyftkran och en Kubota-dieselmotor. Priset på 8×8-modellen av Logbullet är 27  400  euro utan moms.

Kunder har gett återkoppling om användningserfarenheten och nedan anges ett utdrag ur en kunds synpunkt:

Maskinen går utmärkt på terräng: effekten räcker till och maskinen lämnar praktiskt taget inga spår.
Sammanfattningsvis är det en mycket bra maskin. Den slår lätt en ATV.

Kontakta gärna tillverkaren för närmare information eller köpinformation på e-post info(at)logbullet.com eller telefon: Pekka Syvänen, +358 40 526 3806.

Some:

Youtube (please subscribe)

Facebook (please like)

Instagram (please follow)

Twitter (please follow)